Bekijk onderstaand filmpje om kennis te maken met mij als docent.

 

Tot nu toe heb ik ervaring met het geven van de volgende vakken:

Hogeschool Utrecht

P1: het verhelderen van de hulpvraag van de ouder of opvoeder
Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht
Propedeusejaar Social Work
Gezamenlijke propedeuse voor studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming

P3: het maken van een plan van aanpak.
Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht
Propedeusejaar Social Work
Gezamenlijke propedeuse voor studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming

P5: verkennen van het werkveld
Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht
Propedeusejaar Social Work
Gezamenlijke propedeuse voor studenten Maatschappelijk Werk en DienstverleningSociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming

P6: het doen van een kwalitatief onderzoek
Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij en Recht
Propedeusejaar Social Work
Gezamenlijke propedeuse voor studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming

Hogeschool HAS Den Bosch
Binnen het tweejarig cursustraject ‘Milieu en Duurzaamheid’ van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen heb ik de volgende onderdelen verzorgd:

Studievaardigheden
Als docent heb ik veel oog voor de studievaardigheden van de studenten. In de les besteed ik dan ook veel aandacht aan de ontwikkeling van algemene studievaardigheden. Studenten worden zich zo bewust van de eigen leerhouding. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe plan ik al dat leerwerk?
  • Waar vind ik relevante betrouwbare bronnen en vakliteratuur?
  • Hoe lees je wetenschappelijke teksten?
  • Hoe kun je het beste (multiplechoice-) toetsen maken?
  • Hoe schrijf ik een rapport?

Eindredactie studiemateriaal
Naast het verzorgen van lessen kunt u mij ook inzetten voor de eindredactie van studiehandleidingen, toetsen, casussen en ander studiemateriaal. Denk hierbij aan een grondige check op taal- en spelfouten, zinsopbouw, grammatica en algemene structuur.

Uit de praktijk weet ik dat haastige spoed en slechte bronteksten kunnen leiden tot rommelig en onoverzichtelijk studiemateriaal en onduidelijke multiple-choicetoetsen. Dit staat slordig en geeft bovendien niet het goede voorbeeld aan de studenten. Daarnaast roept onduidelijk studiemateriaal onnodig extra vragen op bij uw studenten. Studenten scoren beter op een multiple-choicetoets met ondubbelzinnige vragen en antwoorden. Zo heb ik meegemaakt dat een multiple-choicetoets opnieuw moest worden afgenomen omdat uit de vele ingediende bezwaren bleek dat de toetsvragen en –antwoorden te vaag beschreven waren.

Mijn werkwijze: nadat ik de bestanden digitaal heb ontvangen, ga ik aan de slag. Ik doe via de correctietool van Word suggesties voor verbetering, waarbij ik bij twijfel de beslissing aan u laat. Mijn suggesties zijn niet inhoudelijk, hooguit maak ik een kanttekening wanneer ik denk dat de tekst voor studenten onlogisch of onduidelijk is.

Mocht u interesse hebben in mijn hulp bij de eindredactie van studiemateriaal, neemt u dan contact op. Elke klus is weer anders dus ik overleg graag met u over mijn inzet en tarief.